//
archives

LOG YÖNETİMİ

This category contains 4 posts

SERVER 2008 R2 EVENT VIEWER

2- WINDOWS SERVER 2008 / R2 EVENT VIEWER /AUDITING Bundan önceki makalemizde WIN2K3 üzerinde Event Viewer / Auditing konularını işlemiştik. Bu makalemizde ise WIN2K8 üzerinde Event Viewer / Auditing konularını anlatmaya çalışacağız. Ayrı ayrı konular halinde ele almamızın nedeni ise Server 2008 ile birlikte hem Event Viewer’ da  hem de Audit (izleme- denetim) mekanizmasında ki … Okumaya devam et

SERVER 2003 LOG YÖNETİMİ

WINDOWS SERVER 2003 LOG YÖNETİMİ  İlk iki makalemizde Log Yönetimine Giriş ve Niçin Log Yönetimi Yapmalıyız başlıkları altında log ve log yönetiminin önemi ve gereklilikleri üzerinde durmuş idik. Bu makalemizde ise Windows Server 2003/2008 sistemlerinde Event Viewer Security ve Audit konuları anlatmaya çalışacağız. Karışıklık olmaması açısından önce Win2K3 ardından Win2K8 olarak ayrı ayrı olarak konuları … Okumaya devam et

NİÇİN LOG YÖNETİMİ YAPMALIYIZ ?

NİÇİN LOG YÖNETİMİ YAPMALIYIZ? İlk makalemizde log yönetimine kısa bir giriş yapmıştık. Bu yazımızda da kurumlarda niçin log yönetimi yapmalıyız? Sorusunun cevabını arayıp bulmaya çalışacağız. Günümüzde güvenlik noktasında önemi artan konuların başında log yönetimi ( log management ) gelmektedir. Log yönetimi (log management) hem yasal zorunluluklar nedeni ile hem de uluslar arası standartlar tarafından ( … Okumaya devam et

LOG YÖNETİMİNE GİRİŞ

LOG YÖNETİMİNE GİRİŞ Günümüzde hiç şüphesiz şirketler, BT bütçelerinde güvenlik (security) kısmına giderek artan oranlarda daha fazla pay ayırmaya başlamış ve önümüzdeki süreçte de bu oran hız kesmeden artmaya devam edecek gibi görünüyor. Hal böyle olunca şirketler binlerce liralık donanım ve yazılım yatırımı yaparak mevcut networklerinin güvenliğini maksimum düzeylere çıkarmaya çalışıyorlar. Ama güvenlik doğası gereği … Okumaya devam et